• Tp. HCM: Giáo viên mầm non hưởng thêm trợ câp

    TBKD Nhằm thu hút giáo viên mầm non công lập, TpHCM sẽ hỗ trợ 18 triệu đồng/ năm đối với giáo viên mầm non có trình độ thạc sĩ; 10,8 triệu/ năm với trình độ đại học và 6,6 triệu đồng/ năm trình độ cao đẳng.

Xem thêm