• Bitcoin mất 15% trong tíc tắc

    TBKD Cuối tuần qua, Bitcoin biến động vô cùng dữ dội với phạm vi dao động gần 1,000 USD – điều này làm nảy sinh câu hỏi: Liệu rằng đồng tiền kỹ thuật số này có thể trở thành một tài sản đầu tư bền vững hay không.

Xem thêm