• HTX Thổ Tang tạo chuyển biến tích cực trong BVMT

    TBKD HTXThổ Tang chủ yếu làm dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Sự cố gắng của HTXđã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) nông thôn; tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, lượng rác ngày càng lớn cộng với phương pháp xử lý theo kiểu truyền thống, nên vấn đề vệ sinh môi trường (VSMT) tại đây vẫn chưa được giải quyết triệt để.

  • Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại Phú Thọ

    TBKD Ngày 12/10, tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh diễn ra Lễ động thổ, khởi công xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện. 

  • Xử lý rác thải sinh hoạt: Nguồn điện năng chưa được tận dụng

    TBKD Trước tình trạng chôn lấp rác thải sinh hoạt đang gây ra hậu quả nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường, vừa qua, Chính phủ đã đã có hẳn cơ chế khuyến khích các dự án phát điện từ rác. Song đến nay, phương pháp này vẫn chưa được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam, cá biệt có những địa phương vẫn “ngó lơ” những công nghệ mới này.

Xem thêm