• Sẽ “khải tử” nợ thuế “ảo”

    TBKD Hơn 27.300 tỷ đồng tiền nợ thuế của những chủ doanh nghiệp đã chết, mất tích; nợ quá 10 năm và nợ không có đối tượng đang được Bộ Tài chính tính toán “dọn dẹp”.

  • Giảm, xoá nợ thuế: Giúp doanh nghiệp nhỏ vượt khó

    TBKD Một số đề xuất giảm, xoá nợ thuế đã được Bộ Tài chính đưa ra trong Dự thảo Nghị quyết một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp (DN). Nếu được Quốc hội xem thông qua trong thời gian tới, Nghị quyết này được hy vọng sẽ giúp gỡ khó cho các DN nhỏ, vốn đang rất nhiều sự hỗ trợ trong lúc này.

Xem thêm